Om winstgevend te zijn stellen de e-commercebedrijven vandaag hun logistiek bij, ze gebruiken daarbij nieuwe optimaliseringshefbomen die geïnspireerd zijn op methodes die hun deugdelijkheid in de opslagplaats al hebben bewezen. De groeiende druk van de stromen in de logistieke keten, die in het bijzonder waarneembaar zijn in de e-commercesector, hebben bijgedragen tot die verandering. Rechtstreekse verzending naar de eindklant en toenemende vereisten op het vlak van dienstverlening, brachten bedrijven die aanvankelijk rechtstreeks aan winkels leverden, ertoe om hun logistiek te herpositioneren om zich aan te passen aan het B2C-model. Zoals we in een vorig artikel zagen, verkiezen sommige bedrijven om hun logistiek uit te besteden, terwijl anderen ze intern houden door hun processen te ontwikkelen.

Invoeren van lean management
Mensen blijven een cruciale factor in de opslagplaats en dragen bij tot procesontwikkeling. In dat opzicht brengt lean management, de eerste stap naar industrialisatie, een organisatie van het personeel met zich mee. Het bestaat inzonderheid uit de optimalisering van stromen via de “value stream mapping”-methode, waarbij de stromen (materialen en informatie) van de waardeketen in kaart worden gebracht om acties die geen meerwaarde toevoegen en bronnen van verspilling te bepalen (“Muda”). Lean management kan ook leiden tot de invoering van antifoutsystemen (“poka-yoke”) die overeenkomen met “pick-to-light”-systemen in opslagplaatsen – bij dat systeem neemt de medewerker die de bestellingen voorbereidt, de op een display aangegeven hoeveelheid artikelen op de plek waar het licht flikkert. The 5 s’en-methode verwijst (in het Japans) naar de volgende vijf acties: sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren, in Stand houden. De methode streeft er derhalve naar om de taken die worden ondernomen, permanent te verbeteren.

Verschuiven in de richting van automatisering
Waar logistiek zich aanvankelijk focuste op het personeel, richt ze zich vandaag op het mechaniseren en automatiseren van de logistieke processen, waarbij de inspiratie wordt gehaald uit het industriële model dat wordt gehanteerd door productiefabrieken. Dientengevolge worden er in opslagplaatsen nu lopende banden geplaatst waarop dozen worden getransporteerd, zien we er sorteerders die de pakjes versturen naargelang van hun bestemming, alsook automatische opslagsystemen die gebruikmaken van radioshuttles, zoals de PalletShuttle-oplossing van de Duitse fabrikant Still, of zelfs AGV (automatisch geleide voertuigen), verwerkingsvoertuigen zonder bestuurder. De Duitsers, die pioniers zijn op dit gebied, blijven, hoewel hun buurlanden hen ondertussen zijn gevolgd, het meest geavanceerd van Europa wat betreft de aantallen en de waarde van geïnstalleerde geautomatiseerde toestellen. Wat zijn de doelstellingen Het verminderen van de gebruikte grondoppervlakte, het verhogen van de productiviteit, het opvangen van de sterke groei maar ook het verminderen van het foutenpercentage bij het verwerken van bestellingen  en dus het verbeteren van de dienstverlening.

Dankzij de invoering van automatisering kunnen anderzijds de werkomstandigheden van de operator worden verbeterd doordat de trajecten die zij afleggen in de opslagplaats worden verminderd dankzij het “goods-to-man”- systeem (het product komt naar de de mens) en  doordat de ergonomie aan het werkstation wordt verbeterd. Nadat je onderzoek hebt gedaan naar optimalisering dien je ook altijd rekening te houden met de mens. Voorstanders van automatisering benadrukken dat ze het risico op spier- en skeletaandoeningen vermindert, omdat er geen moeilijke manuele handelingen moeten worden uitgevoerd.

Voorzichtigheid is echter geboden, omdat automatisering niet stelselmatig gebeurt Om kans op succes te hebben, is het volgende noodzakelijk:
– de betrokkenheid van het volledige bedrijf bij de overgang
– de bekwaamheid om activiteiten en stromen stroomopwaarts te analyseren, om zo te plannen
– een IT-tool waarmee zowel intern als extern gegevens kunnen worden uitgewisseld
– de capaciteit om te vertrouwen op mensen (binnen het bedrijf of door een beroep te doen op externe resources) die een globale kijk hebben op het project en die daarbij in staat zijn om de logistieke processen in de opslagplaats te hertekenen – en tot slot ervoor zorgen  dat het personeel zich erachter schaart.

Uiteindelijk zal automatisering bovenal afhangen van het type product en de omloopsnelheid. Automatisering is in feite minder relevant wanneer het volume van de stroom van de klant onvoldoende is. Omdat het aanzienlijke investeringen vergt, is het beneden een bepaalde omzetdrempel niet echt rendabel.

 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Contact Us
X