Om de behoeften van e-consumenten, van aankoop tot levering, vast te stellen, is het nuttig om na te gaan wat de aankoopgewoonten van verschillende leeftijdscategorieën zijn. Stellen mensen van 25 andere vereisten dan mensen van 55? Hoe kan je je leveringsopties en je strategie aanpassen aan de voorkeuren van je doelklant? Naargelang van het klantenprofiel kunnen de behoeften verschillen. Laten we in dat verband eens naar twee groepen van de bevolking kijken: digital natives (mensen die in het digitale tijdperk zijn geboren) en senior netizens (ouderen die op een verantwoordelijke manier omgaan met het internet).

Digital natives – inspelen op hun ongeduldigheid

De Ifop/Get it lab-enquête die werd gehouden in Frankrijk (“Observatory of e-consumer expectations”, maart 2014) belichtte de specifieke kenmerken van koopgewoonten op het internet volgens bepaalde profielen.
De typische kenmerken van jonge e-shoppers kwamen op verschillende manieren tot uiting. Wanneer aan 18- tot 24-jarigen werd gevraagd: “Wat zou jou ertoe aansporen om de producten die je nu enkel in winkels koopt, online te kopen ?“, dan gaf slechts 48 % als antwoord: “de prijs”. Als zij beslissen om dingen op het internet te kopen in plaats van in een fysieke winkel, dan is die beslissing niet intrinsiek gerelateerd aan de kosten.
Interessant was dat de factor “tijd” een veel grotere invloed had. Ongeveer 76 % van de 18- tot 24-jarigen zei dat de mogelijkheid van een levering binnen de 24 uur hen ertoe zou aansporen om online te kopen. Naast hun jeugdige ongeduldigheid zijn ze ook veeleisender. Zo zijn de meesten van hen maar matig tevreden over de berichten die ze ontvangen om hun bestelling op te volgen.

Senior netizens, een te benaderen leeftijdsgroep

Laten we nu eens een generatie overslaan en eens kijken naar de vijftigplussers. De meeste studies tonen aan dat deze “zilveren surfers” alsmaar meer online zijn. Volgens een rapport van IAB Europe (april 2013), dat de gewoonten van 55-plussers bestudeerde, surfen zowat 74,3 miljoen Europeanen uit deze leeftijdsgroep op het net. Het aandeel zilveren surfers is in het bijzonder hoog in Noorwegen (75 %), Zweden (73 %), en Zwitserland en Nederland (allebei 72 %).
De tijd waarin “early adopters” en “digital natives” het monopolie hadden, ligt achter ons – de oudere generatie vormt nu ook een valabel doelpubliek voor e-traders. Daar waar 84 % van de door Get it lab ondervraagde personen te kennen geeft dat ze goederen thuis krijgen geleverd, is dit cijfer hoger bij de gepensioneerden en bedraagt het maar liefst 89 %. Een ander kenmerk van deze consumentengroep is zijn onverdraagzaamheid. Slechts 26 % zou overwegen om opnieuw te kopen op een website die hun bestelling leverde na de opgegeven datum zonder hen daarvan te verwittigen.
Terzelfder tijd bleek uit de IAB-enquête dat 78 % van de zilveren surfers nieuwe websites bezoeken. Het ziet ernaar uit dat senior netizens behoorlijk nieuwsgierig zijn en graag nieuwe dingen ontdekken. De meerderheid (65 %) van de 65-plussers is tevreden over de leveringstijden die worden aangeboden als ze online aankopen doen. Tot slot zijn ze toegewijder dan de jongere generatie – bijna de helft van hen (46 %) heeft nog nooit afgezien van een onlineaankoop.
Het is uiteraard wel zo dat, naast deze algemene inzichten, sommige factoren specifiek zijn voor bepaalde landen (ingevolge de maturiteit van de markt/cultuur enz.). Hoe het met die factoren is gesteld, kan je elke maand ontdekken in onze landenfiches.

Een oplossing voor elke generatie

Als besluit kunnen we stellen dat het van cruciaal belang is dat je je strategie bijstelt en dat je diensten aanbiedt die geschikt zijn voor je doel-leeftijdsgroepen. Is je doelklant relatief jong? Focus je energie dan op de kwaliteit van de tracking. Richt je je meer op de oudere generatie? Focus dan op je thuisleveringsoplossing. Met zijn wijdvertakte internationale netwerk stelt Landmark Global je in staat om bijna elk adres ter wereld dagelijks aan te doen. Daarnaast biedt het je doeltreffende tracking-oplossingen. Neem contact op met ons team: zij zullen je meer info geven over de verschillende oplossingen die wij aanbieden.

 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Contact Us
X