In de wereld van e-commerceleveringen wordt de saaie grijze verpakking een zeldzaamheid, want de dozen die bij de klanten belanden, hebben meer en meer een kleurrijk design. Het beschermen van goederen tegen de beproevingen van de opslag, de distributie en de levering, is altijd een prioriteit geweest bij bestellingen die via de post worden geleverd, en dat is al zo sinds Pryce Pryce-Jones in 1861 met dat concept kwam. Maar op een alsmaar drukkere markt willen de e-handelaars niet alleen functionele verpakkingen, ze streven ook naar  marktdifferentiatie.

Volgens een enquête van Dotcom Distribution, zullen consumenten die een kwaliteitsvolle verpakking ontvangen, zich naar alle waarschijnlijkheid het merk en de boodschap herinneren, en bestelt 52% van hen later opnieuw. Daarnaast zegden vier van de 10 ondervraagde shoppers dat ze een foto van een onlinebestelling waarschijnlijk zouden delen op de sociale media als die bestelling zou aankomen in een unieke doos, die doet denken aan een geschenk en waarop het merk staat.

Via goedkopere materialen, herbruikbare verpakkingen en/of verschillende afmetingen van dozen, kunnen de e-handelaars ook hun verzendingskosten verminderen. Ondanks de vele voordelen van een geoptimaliseerde verpakking, sturen veel e-handelaars hun goederen nog steeds in kleurloze, te grote en kwetsbare verpakkingen.

Doelstellingen
Als je je verpakking wil optimaliseren, moet je rekening houden met drie dingen – degelijkheid, kostprijs en merk – die vaak met elkaar conflicteren.

Als een e-handelaar  zijn verpakking bv. verkleint, dan heeft hij misschien wel lagere opslag- en leveringskosten,  maar die zouden kunnen worden tenietgedaan door  hogere terugzendingskosten als er later meer goederen tijdens de transit zouden worden beschadigd. En materiaal van uitstekende kwaliteit zal  de aantrekkingskracht van een merk  vergroten en de goederen misschien ook beter beschermen – maar uiteraard ook de verzendingskosten doen stijgen.

Er moeten een aantal doelen worden nagestreefd:
• De impact op het milieu zo klein mogelijk houden (dat is ook goed voor je merk) via duurzame materialen en minder verpakking
• De mogelijkheid om een reeks bestellingen in de verpakking te stoppen – van verschillende producten met een verschillende omvang
 De klant moet de verpakking makkelijk kunnen openen
• Vlotte terugzending  mogelijk van goederen met gebreken of foutief geleverde artikelen
• Bescherming tegen diefstal tijdens de transit
• Naleving van de lokale verpakkingsregels

Tips voor e-handelaars
Analyseer je verkoopsgegevens. Wat is de gemiddelde omvang van de bestelde goederen? Hoeveel verschilt de omvang van de bestelde goederen gewoonlijk van elkaar? Gewapend met die gegevens kan je met je logistieke partner tot een goed compromis komen tussen een aparte verpakking voor elke individuele bestelling – wat nogal duur en onpraktisch is – en  slechts één maat van doos, waardoor de opslag duur wordt en waardoor een grote buitenverpakking en opvulling van lege ruimte binnenin noodzakelijk worden.

Leveringsketens zijn onvoorspelbaar, waardoor het moeilijk is om in te schatten hoe stevig de doos moet zijn. De mogelijkheid dat goederen beschadigd raken en de kans op reputatieschade zou de e-handelaars tot voorzichtigheid moeten aanmanen. Je volgt dan ook best een uit drie stappen bestaand trial-and-errorproces :
1. Begin met een relatief sterke, zware doos
2. Monitor het volume teruggezonden beschadigde goederen
3. Verminder het gewicht en de stevigheid (en daardoor de kosten) tot het minimale niveau

Nog enkele extra tips:
• Denk aan je reputatie op het vlak van milieubescherming door de herkomst van de materialen te checken en de certificaten te controleren
• Waak erover dat gerecycleerde materialen voldoende duurzaam zijn
• Een excessief gebruik van drukinkten, incompatibele etiketmaterialen of kleefstoffen, bindsnoeren en plakband bemoeilijken het recycleren
• Bezoek af en toe je leveranciers om het fabricageproces ter plaatse te bekijken en het te bespreken
• Leid het verpakkingspersoneel op, zodat ze de juiste verpakkingen gebruiken
• Overweeg wat de voordelen zijn van overal verkrijgbare verpakkingsoplossingen ten opzichte van gepersonaliseerde designs: deze laatste zijn duurder maar laten meer controle toe
• Kijk naar wat de concurrentie doet en of je sommige elementen van hen kan overnemen
• Omdat er zovele, vaak met elkaar conflicterende, punten van overweging zijn en omdat de gevolgen van een verkeerde beslissing ernstig zijn (verlammende verzendingskosten en ontevreden klanten, om maar die twee te noemen) is het van cruciaal belang dat je een betrouwbare logistieke partner kiest.

 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Contact Us
X