Hoewel steeds meer consumenten wereldwijd vertrouwd raken met online shopping, blijft het voor e-tailers een continue strijd om het vertrouwen van de onlineconsument te winnen. Dat de logistieke afhandeling van een order even feilloos moet verlopen als alles wat eraan voorafgaat, spreekt voor zich. Maar een internationaal order uitvoeren, is vaak heel complex en menig e-tailer heeft al ondervonden hoe fouten in het leverings- en retourproces zowel duur als tijdrovend zijn. En die meerkosten ten gevolge van een gebrekkig logistiek proces vreten natuurlijk rechtstreeks aan de winstmarges.

Meesurfen met een ervaren fulfillmentpartner

Steeds meer e-tailers nemen een ervaren logistieke partner in de arm om de kosten en de complexiteit van internationaal e-fulfillment onder controle te houden. Uitbesteden betekent immers dat je niet zelf hoeft te investeren in overhead en infrastructuur – en dat aan goed gelegen en goed uitgeruste fulfillmentcentra een stevig prijskaartje hangt, is geen geheim. Andere factoren die het kostenplaatje bij outsourcing helpen te verlichten, zijn de toegang tot procesverbeteringen, een hoge mate van automatisering en een betere controle op de warehousing- en transportkosten.

Door met een ervaren partner in zee te gaan, kunnen e-tailers hun vaste kosten omzetten in een variabele kostprijs per order. Ze kunnen ook gebruikmaken van de schaalvoordelen van hun logistieke partner. Daardoor zakken niet alleen de kosten, maar neemt ook de transparantie sterk toe. Dankzij de afgesproken service levels zijn e-tailers verlost van heel wat logistieke zorgen en hebben ze de garantie dat de consument ook na het online aankopen van een uniforme kwaliteit kan genieten. Flexibiliteit – om pieken en dalen in de verkoopvolumes op te vangen – is verzekerd, de transparantie neemt toe en ook aanvullende waardetoevoegende diensten in het magazijn liggen binnen handbereik.

Focus op kernactiviteit

Kostenreducties – hoe belangrijk ook – maken dus maar een deel van het verhaal uit. Minstens even belangrijk is dat e-tailers zich door het uitbesteden van het logistieke proces beter kunnen richten op hun kernactiviteit: het samenstellen van het beste productassortiment en alle marketing daarrond. Logistiek is voor de meeste bedrijven geen kernactiviteit, waardoor intern vaak de nodige expertise ontbreekt. Dat betekent dat veel bedrijven eerst door een vaak dure leercurve moeten, met het risico op imagoschade, vooraleer ze de basiscompetenties op het vlak van
e-commercelogistiek onder de knie krijgen.

Dankzij hun schaalgrootte en expertise kunnen gespecialiseerde e-fulfillmentbedrijven een grote rol spelen in het succesvol realiseren van een e-commercestrategie. Niet in het minst omdat ze op het vlak van automatisering en IT-systemen meer dan één streepje voor hebben op bedrijven die
e-fulfillment binnen de vier muren van het eigen bedrijf uitvoeren. Voeg daar nog het vaak internationale karakter van e-commerce aan toe en meteen wordt duidelijk waarom IT nog in veel bedrijven een belangrijke bottleneck vormt voor een kwalitatieve klantervaring.
E-commerceactiviteiten vragen om een bijzonder flexibel IT-systeem, zoals ons eigen onlineplatform Mercury
, dat moeiteloos duizenden orders per dag kan verwerken.

Investeren in een sterk netwerk

De groei en de evoluties in e-commerce zitten op kruissnelheid en niets lijkt een verdere opmars in de weg te staan. E-tailers die ook in de toekomst het verschil willen maken en doorheen het hele e-commerceproces kwaliteit en een feilloze uitvoering willen garanderen, maken van het selecteren van een geschikte e-fulfillmentpartner maar beter een topprioriteit. In een wereld vol netwerken mag het logistieke netwerk niet de zwakste schakel zijn. E-tailers kunnen zich immers pas aan de front-end als businessexpert ontplooien als ook de back-endoperaties in handen van een expert zitten.

 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Contact Us
X