Opkomende landen hebben een enorm potentieel voor de groei van e-commerce. Volgens het “Global Retail E-commerce Index report” van A.T. Kearney uit 2013 is de onlineretailindustrie gedurende de laatste vijf jaar wereldwijd met 17 procent CAGR gestegen, waarbij er een bijzonder sterke groei werd genoteerd voor Latijns-Amerika (27%) en voor Azië-Pacific (25%). De alsmaar betere technologie en de verhoogde toegang tot het internet brengt deze enorme nog niet aangesproken markt binnen het bereik van e-commercebedrijven. Volgens “E-commerce in Developing Countries,” een rapport uit 2013 van de Wereldhandelsorganisatie, zal de commerciële ontplooiing van technologieën van de volgende generatie en van toestellen leiden tot een groter gebruik van geavanceerde mobiele diensten, die op hun beurt tot vele nieuwe opportuniteiten voor e-commerce in ontwikkelingslanden zullen leiden .

Groeipijnen
Uiteraard heeft de pijlsnel stijgende vraag naar producten een zware druk gelegd op het transport, de opslag en de distributienetwerken in deze opkomende markten. Die uitdagingen leiden vaak tot complicaties voor e-commercebedrijven die zaken willen doen in deze opkomende landen. Uitdagingen op het vlak van fulfillment kunnen te maken hebben met van alles en nog wat, gaande van logistieke infrastructuur en culturele normen tot beperkingen ingevolge de regelgeving. Dergelijke uitdagingen zouden e-commerceretailers weg kunnen houden van de opkomende markten. Het goede nieuws is dat, hoewel de logistieke uitdagingen gerelateerd aan e-commerce in de minder ontwikkelde wereld groter zijn dan in de ontwikkelde wereld, er een groot potentieel ligt op de opkomende markten.

Vooruitgang boeken
Op de meeste opkomende markten bevindt de infrastructuur die nodig is om e-commerce te ondersteunen, zich nog steeds in de ontwikkelingsfase, hoewel er grote vooruitgang wordt geboekt. Volgens het hierboven reeds vermelde rapport van A.T. Kearney zijn China, Brazilië en Rusland leider op de markten van de volgende generatie. In die landen is het gebruik van internet goed ingeburgerd en wordt er grote vooruitgang geboekt in domeinen zoals de toegankelijkheid van het internet, de logistieke infrastructuur en/of financiële systemen. “Door deze elementen te ontwikkelen (en elk van die markten werkt hard om dat te doen) zullen deze markten snel kritieke e-commercetargets worden voor wereldwijde retailers” aldus het rapport.

Gelukkig verbeteren de omstandigheden, mede dankzij de hulp van internationale logistiekbedrijven, privébedrijven en de regering. Zo investeerden verstrekkers van risicokapitaal in 2011 bijvoorbeeld € 128 miljoen in de e-commerce in India. In China doen de regering en de privésector inspanningen om een nieuw en verbeterd logistiek netwerk uit te bouwen, alsook van een opslagnetwerk dat het hele land bestrijkt, teneinde tegemoet te komen aan de enorme vraag. Daarnaast kende China een enorme groei wat online betalingsmethodes betreft. Zo zijn er vandaag minstens 20 verschillende online betalingsplatforms beschikbaar. In Brazilië vond de regering het noodzakelijk om, gelet op de omvang van de online economie, haar reglementering bij te werken. En hoewel de maatregelen relatief onstabiel zijn en er hoge invoerrechten moeten worden betaald, vormt een pas ingevoerde vereiste om een registratienummer en volledige contactgegevens te verstrekken om de klanten gerust te stellen, een bemoedigend teken. In Ruslandwordt de weg voor vlottere e-commercetransacties in het land gebaand door verschillende inspanningen om het wettelijke kader dat e-commerce reguleert, te verbeteren. Tot die inspanningen behoren onder meer de goedkeuring in 2011 van een federale wet m.b.t. elektronische betaalsystemen, alsook significante amenderingen van bestaande wetgeving m.b.t. persoonsgegevens. Wil je meer weten over e-commerce-ontwikkelingen in China, Brazilië en Rusland, lees dan onze factsheets.

De regering en de privésector in opkomende landen hebben een belangrijke rol te vervullen in het tot stand brengen van e-commerce en ze moeten ervoor zorgen dat ze groeit en dat ze ten goede komt aan zowel de e-commercebedrijven als aan de consumenten. Veel van de steun voor e-commerce hangt af van het feit of de juiste infrastructuur voorhanden is of kan worden aangeboden en van het feit of de reglementering e-commerce de kans geeft om te floreren. Ondertussen zullen e-commercebedrijven moeten vertrouwen op partners zoals Landmark Global, die de vaardigheid hebben om op opkomende markten de weg aan te wijzen, en bereid moeten zijn om zich doorheen de uitdagingen van het integreren van verschillende oplossingen te werken.

 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Contact Us
X