Lean management is een methodologie die de bedrijfsresultaten wil verbeteren door te streven naar minder verspilling in het hele proces. Het lean-concept is vandaag reeds wijdverspreid in productieomgevingen, maar ook in de e-commercesector doet het stilaan zijn intrede. Doordat lean management de klant voorop plaatst, waarbij de organisatie de wens van de klant moet identificeren en de perceptie van de waarde van de klant in kaart brengt, is het zeker voor de e-commercesector ook een concept met veel potentieel.

Waarom lean management?

Onlineklanten zijn erg prijsbewust en vergelijken productprijzen, vaak geholpen door specifieke prijsvergelijkingswebsites. Gemiddeld bezoeken onlineklanten dan ook drie websites vooraleer tot een aankoop over te gaan. Zeker voor commodity-producten is dit het geval1. Wil een e-tailer een prijscompetitief aanbod neerzetten, dan moet hij streven naar optimale efficiëntie in zijn processen.

Onlineconsumenten willen ook steeds sneller worden beleverd. Om snel te kunnen bezorgen, is het belangrijk om over een goed werkend logistiek netwerk te beschikken2. Lean management kan hier een belangrijke bijdrage leveren, aangezien de methodologie gericht is op het verkorten van de doorlooptijd.

Ook een duurzaam imago wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Terwijl in 2012 zo’n 56% van de wereldwijd bevraagde consumenten aangaf heel veel belang te hechten aan ecologische problemen, was dit in 2014 al 61%3. Bovendien was vorig jaar maar liefst 70% van de managers (Verenigd Koninkrijk) ervan overtuigd dat een duurzaam imago kan bijdragen aan de groei van de organisatie4. Een concept dat gericht is op het zoveel mogelijk vermijden van verspilling, past dan ook volledig in dit plaatje.

Drieledige invulling van het lean-concept

Lean management in het distributieproces vertrekt van drie belangrijke pijlers: volledig kunnen beantwoorden aan de vraag, leveren op het beloofde tijdstip en bevoorraden tegen minimale kosten.

Willen e-tailers 100% tevreden klanten, dan mogen ze enkel de producten leveren die besteld werden, zonder beschadigingen. In een distributieomgeving is de kans reëel – zeker als er heel wat (manuele) handling bij komt kijken – dat er iets fout loopt. Realtime lean management focust op het onmiddellijk opsporen van die onregelmatigheden in het proces. Door bijvoorbeeld snel melding te maken van een beschadigd product, kunnen problemen verderop in de keten voorkomen worden en krijgt de klant de goederen in de staat die hij verwacht.

Lean management kan ook helpen om buffering van goederen te voorkomen, onder meer door dynamische orderintake via softwaretoepassingen. Door de werknemers beter aan te sturen en ervoor te zorgen dat een order zo snel mogelijk wordt afgewerkt, kunnen orders sneller worden verzonden en zijn er geen onnodige tussenvoorraden in de keten.

Voorts zorgt het elimineren van overbodige processtappen of extra handling voor minder kosten. Ook het maximaliseren van variabele kosten en het minimaliseren van vaste kosten kan bijdragen tot een globaal lagere kostprijs en dus een meer attractieve verkoopprijs5.

Lean in de praktijk

Dat lean management een grote meerwaarde kan hebben voor e-tailers bewijst onder meer Jeff Bezos, oprichter van Amazon.com. Vanaf de start van Amazon hanteerde Bezos een erg klantgerichte benadering en daarvoor deed hij ook een beroep op lean-principes. Een concrete toepassing daarvan is het feit dat de opsomming van de transportmethodes op de site gedreven wordt door de beloofde leverdatum. Transportalternatieven komen enkel in de lijst voor als ze aan de gevraagde levertijd kunnen voldoen6.

Wil een e-commerce-organisatie succesvol zijn, dan moet deze dus niet enkel oog hebben voor sales en marketing. Een e-tailer die een integraal businessmodel ontwikkelt met extra aandacht voor supply chain management en de bewezen methodologieën in dit domein, zal zijn organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen en de kans op succes vergroten.

 

 

BRONNEN

1 https://conversionxl.com/people-comparison-shop-stupid/

2 https://www.shipwire.com/w/blog/9-e-commerce-trends-2015-influence-buyer-experience/

3 https://press.nationalgeographic.com/2014/09/26/greendex/

4 https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/standards/BSI-sustainability-report-how-sustainability-standards-can-drive-business-performance-UK-EN.pdf

5 E-Commerce Order Fulfillment: Applying Lean Practices to a Distribution Process, supplychain247, maart 2015.

6 When Toyota met e-commerce: Lean at Amazon, McKinsey, februari 2014.

 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Contact Us
X